Celem jest przygotowanie pacjenta do badania tak, by ograniczyć do minimum lub wyeliminować całkowicie błędy przedlaboratoryjne, mogące znacząco wpłynąć na wynik bania laboratoryjnego.

TOG- krzywa cukrowa

TOG - test obciążenia glukozą (krzywa cukrowa)- badanie to można wykonać tylko u osób u których poziom glukozy na czczo nie przekracza 8,0 mmol/l.

Jak należy się przygotować do badania ?

 • w ciągu trzech dni poprzedzających zgłoszenie się na badania stosować normalną dietę węglowodanową ( ok.250-300 g), 
 • w dniu badania nie należy przyjmować leków z grupy: kortykosterydów, preparatów antykoncepcyjnych, przeciwnadciśnieniowych, przeczyszczających, moczopędnych, barbituranów, środków uspakajających,  salicylanów i witaminy C,
 • glukozę pacjent może kupić w aptece lub dostać przygotowaną w laboratorium (50 lub 75 g na 300 ml wody), powinien wypić w ciągu 5 minut - roztwór można zakwasić np. cytryną
 • podczas trwania testu (1 do 2 godz) pacjent nie może przyjmować posiłków, pić kawy, herbaty, soków (dopuszcza się 1/2 szklanki wody), palić papierosów ani wykonywać wysiłku fizycznego
 • powinien znajdować się na terenie przychodni (dopuszcza się spacer ale pod opieką drugiej osoby)
 • zabronione jest w tym czasie prowadzenie pojazdów mechanicznych
 • test tolerancji glukozy nie powinien być łączony z innymi próbami czynnościowymi i badaniami diagnostycznymi (USG, EKG, gastroskopia, spirometria i inne)
 • ! w przypadku wykonywania testu u kobiet ciężarnych dopuszcza się odstępstwa  w zaleceniach dla pacjentki na wyraźne pisemne zlecenie lekarza.

Test obciążenia to trzy pobrania: pierwsze na czczo  tzw. godz 0,  drugie 1 godz. od wypicia glukozy  i trzecie pobranie 2 godz od wypicia glukozy. 

Na badanie należy zgłosić sie do laboratorium w Sandomierzu, Tarnobrzegu lub w Gorzycach nie później niż o godzinie 8,00. Wynik w tym samym dniu.

Profil lipidowy

      Profil lipidowy to: cholesterol całkowity, cholesterol HDL, cholesterol LDL, triglcerydy. 

 • pacjent przed badaniem powinien ograniczyć spożycie produktów zawierających witaminę C (leki, witaminy soki owocowe)
 • 12-24 godzin przed pobraniem krwi nie powinien spożywać ciężkostrawnych, tłustych posiłków oraz pić alkoholu

 

Badanie kału

Badanie w kierunku pasożytów

   Próbkę kału należy pobrać do jednorazowego pojemnika plastikowego z łopatką, który można zakupić w aptece. Ilość kału do badania to objętość wielkości orzecha laskowego. Zalecane jest 3-krotne badanie kału z przerwami 1 - 2-u  dniowymi.  W celu zwiększenia szans uchwycenia wysiewu jaj pasożytów, można w jednym pojemniczku przynieść kał zebrany z dwóch dni, wtedy kał z dnia wcześniejszego należy przechowywać w chłodnym miejscu.  W przypadku wyniku ujemnego cykl taki powtórzyć do trzech razy. Pojemnik powinien być opisany: imię, nazwisko, dzień zebrania kału. 

Wymaz w kierunku wykrycia jaj owsików

   Próbkę pobrać wymazówką (tzw. sucha wymazówka) bez podłoża transportowego z okolicy otworu odbytniczego (pomiędzy wewnętrznymi fałdami odbytu) i na zewnątrz odbytu, najlepiej rano, przed wypróżnienim. Przed pobraniem nie należy myć okolicy otworu odbytowego. Wcześniej wymazówkę należy zwilżyć wodą (1-2 krople), wykonać wymaz, włożyć do probówki bez podłoża transportowego i jak najszybciej dostarczyć do laboratorium. Pobranej próbki nie przechowujemy pobieramy w dniu wykonania badania.

Kał na posiew w kierunku bakterii, grzybów i inne badania: antygen Helicobakter pylori, bad. ogólne kału, kał na krew utajoną . . .

   Próbkę pobrać do jednorazowego pojemnika plastikowego z łopatką, do nabycia w aptece. Ilość kału to wielkość orzecha laskowego. ! Kał  nie może być zbierany z wody muszli klozetowej, lecz z suchego czystego podłoża w celu uniknięcia zanieczyszczenia. Najlepiej przynieść kał z tego samego dnia, jeżeli z dnia poprzedniego to próbka powinna być przechowywana w chłodnym miejscu. Szczególnie przy badaniach bakteriologicnych należy zachować ostrożność przed zanieczyszczeniem.

Pojemniczek powinien być opisany imieniem, nazwiskiem i czasem pobrania materiału

Badanie nasienia

PRZYGOTOWANIE PACJENTA DO BADANIA NASIENIA:

Badanie nasienia wg. standardów WHO (Światowej Ochrony Zdrowia) 2010 r.

Wykonywane jest od poniedziałku do piątku w godzinach 7,00-7,15  lub 9,45-10,00 - wyłącznie w Laboratorium w Sandomierzu ul. Wiejska 3.

 1.  Przed wykonaniem badania wymagane jest wcześniejsze umówienie się na konkretny dzień i godzinę tel.  501630036    
 2. Badanie nasienia wykonujemy po abstynencji (wstrzemięźliwości) płciowej od 2  do 7 dni  /  dla młodych par zalecane 3 - 4 dni
 3. Abstynęcja płciowa powinna być poprzedona wydaleniem nasienia (w czasie stosunku lub masturbacji), aby pozbyć się plemników wcześniej powstałych
 4. Zalecanym sposobem przed badaniem jest pozbycie się plemników podczas masturbacji w celu porównania ilości nasienia z ilością wyłapaną do badania
 5. Czas wstrzmięźliwości określa lekarz prowadzący, jak i również dodatkowe badania w ejakulacie

PRZYKŁAD:

* badanie nasienia  ma być wykonane w czwartek o godz 10,00

* ostatnie wydalenie nasienia przed badaniem to: niedziela  wieczorem ok. 21,45 a 22,00  -> następnie powinna być zachowana 3 dniowa wstrzemięźliwość: poniedziałek, wtorek, środa   -> w czwartek  wyłapć nasienie do jałowego pojemniczka i dostarczyć do laboratorium na umówioną godz 10,00 rano   -> w tym przypadku zachowana wstrzmięźliwość to 3,5 dnia   

* jeżeli ostatnie wydalenie nasienia odbyło by się  w niedzielę rano o 9,45 -10,00  to wtedy zachowana wstrzęmieźliwość to 4 dni   

 ! w przypadku kolejnego badania nasienia należy uwzględnić taki sam czas abstynencji. 

JAK POBRAĆ MATERIAŁ:

   Nasienie do badania uzyskuje się poprzez masturbację (ręczne drażnienie narządów płciowych w wyniku którego dochodzi do wytrysku). Wcześniej należy starannie umyć prącie oraz ręce wodą i mydłem. Ejakulat wyłapujemy do jałowego – ogrzanego pojemniczka, ( pojemniczek do nabycia w każdej aptece lub w laboratorium – jałowy pojemniczek, taki jak na posiew moczu). Pobrane nasienie dostarczamy do laboratorium w temperaturze ok. 25 C. Czas  dostarczenia do laboratorium to: do 1 godz od wyłapania (im krótszy czas tym lepiej). Zalecanym miejscem transportu próbki jest umieszczenie jej pod ubraniem, blisko powłok brzusznych (czyli w temperaturze od 25 do 30 st. C.).  Istnieje możliwość oddania nasienia na miejscu w laboratorium. 

! Ważne, by pobrać całą objętość ejakulatu z pierwszego pełnego wytrysku.  UWAGA: w przypadku trudności z uzyskaniem materiału (nasienia), proszę przełożyć badanie na inny dzień, gdyż próbka może być niekompletna. O tym fakcie (SMS-em lub telefonicznie) proszę poinformować laboratorium lub osobę wykonującą badanie. Nie zgłoszenie się na umówiony termin i nie odwołanie  skutkuje tym, że drugi raz nie zapisujemy tej osoby.

W ejakulacie możemy wykonać następujące badania:

- Ogólne- szczegółowe badanie nasienia wg. standardów WHO - czas oczekiwania na wynik: w ten sam dzień

- Przeciwciała przeciw plemnikom w ejakulacie tzw Test MAR -   czas oczekiwania na wynik: w ten sam dzień

- Posiew nasienia  w kierunku bakterii, grzybów  

Posiew bakteriologiczny nasienia może być wykonany wyłącznie z materiału pobranego do sterylnego pojemnika. Nasienie na posiew można przynieśc codziennie do godz.10,00 bez wcześniejszego umawiania się. Badanie wykonywane jest u podwykonawcy - mikrobiologia  LuxMed - Lublin. 
Czas oczekiwania na wynik - do 5 dni.  Posiew nasienia nie wymaga wcześniejszej rejestracji.

BADANIA JAKIE MOŻNA WYKONAĆ W NASIENIU w Laboratorium Cito-Lab

Ogólne badanie nasienia (kompleksowe): 160 zł

Posiew bakteriologiczny nasienia: 40 zl

Przeciwciała p-plemnikom w ejakulacie: 100 zł

 

 

Układ krzepnięcia i fibrynolizy

 Badania z dziedziny krzepliwości należą do badań decydujących o życiu ludzkim (zator tętniczy, zator płucny), dlatego na każdym jego etapie wymagane jest szczególne przestrzeganie procedury przygotowania się do badania przed pobraniem krwi. 

Co pacjent powinien wiedzieć przed badaniem?

 • w przypadku leczenia antykoagulantami pacjent nie powinien zażywać leków co najmniej 1 godz przed pobraniem krwi
 • powinien być na czczo - powstrzymać się od jedzenia picia herbaty, kawy, soków (dopuszczalne wypicie pół szklanki wody)
 • przed badaniem powinien powstyrzymać się od palenia papierosów i innych używek
 • nie zażywać leków i różnych środków farmakologicznych mających wpływ na wynik badania np. kw. askorbinowy
 • badania nie powinno wykonywać się u kobiet w okresie miesiączki 

Wynik badania w ten sam dzień. 

Wyniki badań zawsze należy konsultować  z lekarzem, najlepiej lekarzem prowadzącym

Przy wynikach znacznie odbiegających od normy, mogących mieć wpływ na życie ludzkie Laboratorium zawsze powiadamia osoby zainteresowane: lekarza kierującego, rodzinę pacjenta lub samego pacjenta.  Dlatego zawsze prosimy naszych pacjentów o pozostawienie kontaktu - najczęściej numeru telefonu. 

Badanie moczu

Ogólne badanie moczu obejmuje właściwości fizyko-chemiczne i mikroskopową ocenę osadu moczu. Do laboratorium dostarczamy poranną próbkę moczu po odpoczynku nocnym.

Procedura pobrania moczu: mocz pobiera się rano (ok. 25-50 ml) z tzw środkowego strumienia (z wyjątkiem niektórych badań bakteriologicznych np. w kierunku Chlamydii trachomatis) 

Co oznacza środkową porcję moczu: pierwszą pocję moczu nie pobieramy, ponieważ jest zawsze zanieczyszczona florą bakteryjną normalnie bytującą w cewce moczowej u obu płci  ->  drugą porcję wyłapujemy do badania  ->  trzecia- ostatnia porcja jest również odrzucana.

 •  przed pobraniem próbki moczu nie zaleca się zwiększonego wysiłku fizycznego lub długotrwałego marszu
 •  u kobiet nie pobiera się się próbki moczu w czasie trwania miesiączki
 • zaleca się powstrzymanie przynajmniej 1 dzień od stosunków płciowych
 • oddanie moczu powinno być poprzedzone dokładnym umyciem narządów płciowych sąsiadujących z ujściem cewki moczowej
 •  mocz powinien być oddany do specjalnego pojemniczka zakupionego w aptece: ogólne badanie moczu- pojemniczek jałowy, posiew moczu w kierunku bakterii czy grzybów- pojemniczek sterylny.

DZM - dobowa zbórka moczu oznacza wszystkie porcje moczu oddane w ciągu 24 godzin.

  Zbiórkę najlepiej rozpocząć ok. 700 rano po oddaniu porannej porcji moczu do ubikacji. Każdą następną porcję moczu wyłapujemy i zbieramy do pojemnika włącznie z ostatnią porcją oddaną nastepnego dnia rano o godz 700.  Do laboratorium należy przynieść całą zebraną ilość moczu (ok. 1,0-1,5 l). Dopuszcza się możliwość przyniesienia niewielkiej ilości moczu (ok. 10 ml) po wcześniejszym zmieszaniu wszystkich porcji i dokładnym zmierzeniu objętości. Pojemniczek powinien być opisany: imię i nazwisko oraz ilość ml dobowej zbiórki moczu.   Mocz u małych dzieci zbiera się w specjalne woreczki dostępne w aptece. zbiórkę często ogranicza się do 12 godz  (od 700 wieczorem do 700 rano, w tym przypadku decyzja należy do lekarza.

Pobranie krwi

Krew pobieramy pacjentom z żyły łokciowej lub mikrometodą z paluszka (najczęściej u dzieci). U dzieci istnieje możliwość znieczulenia paluszka ok.15 min przed pobraniem.

 • pobranie powinno odbywać się rano i na czczo  tj. od wczesnej lekkiej kolacji do momentu badania należy powstrzymać się od jedzenia, picia i palenia papierosów
 • dopuszcza się wypicie przed pobraniem 1/2 szklanki wody
 • badanie krwi nie powinno być poprzedzone większym wysiłkiem lub stresem
 • pacjent przed pobraniem krwi powinien odpocząć przynajmniej 15 min 
 • pacjenci stosujący leki powinni dowiedzieć się od lekarza o ich wpływie na wynik badania i jeżeli  jest to możliwe zażyć leki po pobraniu krwi

Sandomierz

ul. Wiejska 3

tel./fax:   15 832 72 08                                    tel.:  511 100 054                       511 100 053

   infor. w godz. 9:00-15:00                 

kierownik laboratorium
Janina Czwarno
tel.: 501 630 036

dział handlowy
tel.: 888 095 411

 


Laboratorium Analiz Lekarskich
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Tarnobrzeg

ul. Wyspiańskiego 3

tel.: 15 822 33 60

 

Gorzyce

ul. Piłsudskiego 17

tel.: 15 836 11 05

 


(C) 1983 - 2019

Cito-Lab Laboratorium Analiz Lekarskich | realizacja medox.pl | Polityka Prywatności | Polityka cookies